Nyhet | 2007-07-04 | 15:15

Gotland först med bredband till alla?

Du är varmt välkommen till en paneldebatt med bland andra Jonas Birgersson, VD Labs2, Johan Helsenius, Chefredaktör, Computer Sweden, Lars Samuelsson, VD GEAB, Eva Nypelius, kommunordförande Gotland, Eva Andersson, Socialnämndens ordförande i Umeå, Håkan Wibom, ansvarig för bredbandsutbyggnaden Gotlands Kommun och eventuellt en socialdemokratisk företrädare samt eventuellt en regeringsrepresentant.

Paneldebatten kommer att handla om hur vi redan idag med tillgänglig teknik skulle kunna ge alla svenskar tillgång till bredband oavsett var de befinner sig. Gotland kan bli föregångare med målet att ha alla uppkopplade redan år 2010. Tekniken stavas WiMAX och breder snabbt ut sig i både USA och Europa. Intel kommer att förklara tekniken.

Panelen kommer att diskutera hur vi skall få en politisk enighet om en nationell strategi så att alla kan ha tillgång till bredband oavsett om man bor på landsbygden eller i en storstadsregion.

Moderator: Christer Sturmark

Tid: Onsdagen den 11 juli 2007 kl 12 -14 (inkl. lunch)

Plats: Gamla Apoteket i centrala Visby, Strandgatan 28

Arrangör: Intel i samarbete med Gotlands Energi

Föranmälan senast torsdag 5 juli görs till: erica.wigge@hillandknowlton.com eller telefon 0708-93 50 19


Inbjudan till paneldebatt