Nyhet | 2010-07-06 | 15:41

Gotland i fokus för framtidens elnät

Vattenfall och ABB undertecknar idag ett samarbetsavtal för ett nytt gemensamt initiativ för att leda utvecklingen av framtidens energisystem. Genom en storskalig forsknings- och utvecklingsanläggning på Gotland avser bolagen utveckla tekniken inom Smart Grids, intelligenta elnät. [caption id="attachment_6925" align="alignnone" width="326" caption="Torbjörn Wahlborg från Vattenfall, ABBs Sten Jakobsson flankeras av GEABs Anders Mårtensson vid kontraktsskrivningen."][/caption] Med ett modernt elnät kan elsystemet utnyttjas effektivare. Det handlar om alltifrån att småskalig kraftproduktion enkelt matas in på elnätet till att elanvändningen med hjälp av ”tänkande” teknisk utrustning helt automatiskt styrs till perioder då elpriset är lågt. Den planerade demonstrationsanläggningen på Gotland är ett viktigt steg för att driva utvecklingen framåt. – Vi vet att en modernisering av elnätet innebär stora fördelar för hela samhället. Energin kan utnyttjas effektivare, klimatutsläppen reduceras, effekttoppar kan hanteras lättare, försörjningstryggheten kan ökas och möjligheterna att erbjuda konsumenterna en tryggare elförsörjning är enorma. Detta innebär dessutom en mycket större möjlighet för elkunderna att göra individuella val som både är miljöriktiga och som dessutom påverkar den egna kostnaden för el, säger Torbjörn Wahlborg, Nordenchef på Vattenfall Norden. Elnätet på Gotland tillhör redan idag ett av världens modernaste och drivs av Vattenfalls dotterbolag GEAB. – Gotland har utmärkta förutsättningar för att bli ett pilotprojekt för Smart Grids. Det är tillräckligt stort för att innebära en seriös satsning, men är samtidigt ett avgränsat område. I framtiden kan Gotland bli ett föredöme som drar omvärldens blickar till sig, säger Sten Jakobsson, Nordenchef för ABB. Satsningen på Gotland är ABB:s och Vattenfalls svar på EU:s omfattande satsning på utveckling av Europas energisystem. Ett avgörande steg för detta togs i början på juni då EU enades kring omfattande ekonomiska satsningar, som en del av den så kallade SET-planen, (Strategic Energy Technology Plan). Planen ska stimulera utveckling av koldioxidavskiljning, vindkraftproduktion, sol-elproduktion, smarta hem och smarta elnät.