Nyhet | 2012-09-03 | 09:50

Gott betyg vid miljörevision

Ringhals granskas varje år av externa revisorer om och hur verksamheten uppfyller kraven i de miljöstandarder enligt vilka vi är certifierade. Vid årets miljörevision var revisorerna imponerade av Ringhals arbete och gav gott betyg.

Ringhals är certifierat enligt miljöledningssystemen ISO 14001 (yttre miljö), OHSAS 18001 och AFS 2001:1 (båda arbetsmiljö). Systemens primära syfte är att minska företagets belastning på miljön, genom att stimulera till att vidareutveckla ett miljöarbete där hänsyn är integrerat i den ordinarie verksamheten.

Årets granskning riktades in på det praktiska arbetet under revisionsavställning på Ringhals. Revisorerna besökte Ringhals 1 och den aktiva miljöstationen, intervjuade personal och granskade dokument.
Bedömningen blev att arbetet med såväl arbetsmiljö som yttre miljö pågår aktivt. Det förebyggande arbetet med skyddsronder och ”pre job-briefing” fungerar bra. De arbeten som bedrivits under revisionen har följt Ringhals rutiner för miljö- och arbetsmiljöledning, och företaget har nått längre i år när det gäller ordning och reda.

– Vi är duktiga på miljöarbete, säger Malin Liljesson, miljöcontroller på Ringhals som tillsammans med kollegan Hannah Fridholm förberett granskningen. Vid EMAS*-granskningen i våras uttryckte revisorerna att vi borde bli bättre på att vara stolta över vad vi gör, och det är ett verkligt gott betyg.

* EMAS är EU:s frivilliga miljöstyrnings- och miljörevisionsförordning, ett regelverk för företag att styra sitt miljöarbete.

Läs mer
Ringhals miljöarbete