Nyhet | 2011-12-16 | 11:30

Gott resultat när OSART följde upp Ringhals förbättringsarbete

Under vecka 50 har FNs atomenergiorgan IAEAs granskningsteam följt upp den granskning (OSART) som organisationen genomförde våren 2010. Enligt den preliminära rapporten bedömer teamet att Ringhals helt har uppfyllt 13 av de 19 förbättringsområdena och är på god väg att uppfylla de återstående sex.

– Jag är nöjd med resultatet, säger vd Bertil Dihné. Det visar klart att vi är på rätt väg i vårt förbättringsarbete, även om vi inte nått ända fram på alla områden. Jag är mycket stolt över att vi har höjt standarden på våra anläggningar så att det verkligen syns.

Teamledaren Neil Henderson säger att han är imponerad över de ansträngningar som Ringhals har gjort för att förbättra rutiner och anläggning för säkrare drift .

– Ni kan vara stolta över de framsteg ni har gjort de senaste åren. Om ni fortsätter i den riktningen så kommer ni att nå era mål om en anläggning i världsklass.

OSART, som arbetar på uppdrag av den svenska regeringen, pekade ut 19 förbättringsområden vid inspektionen 2010. Av dessa har Ringhals nu uppfyllt två tredjedelar och gjort stora framsteg med de övriga.
Bland de förbättringsområdena som OSART gav högt betyg finns Haveriberedskapen, där beredskapen förbättrats ytterligare det senaste året. Ett annat område är Arbetarskydd där kraven på att använda skyddsutrustning har höjts. Genom att till exempel ha ett krav på att bära skyddsglasögon vid alla arbeten inne på Ringhals har antalet ögonskador märkbart reducerats.

Ett område där det har gjorts framsteg men där alla åtgärder ännu inte har genomförts är Strålskydd. Även det här området handlar om att förbättra arbetsmiljön för dem som arbetar i anläggningen men ur ett strålskyddsperspektiv. Vi har till exempel infört nya rutiner för uppföljning av individer och grupper som utsätts för strålning för att minimera individdoserna. Det som återstår innan förväntningarna är helt uppfyllda är en del ombyggnader och förbättrat IT-stöd.

Den ursprungliga granskningen och uppföljningen har genomförts på Ringhals 3 och 4 men de flesta förbättringar som har genomförts omfattar kärnkraftverket. Alla som jobbar på Ringhals har påverkats på något sätt av de nya rutinerna och arbetssätten, som är en viktig del i det ständigt pågående säkerhetsarbetet.

Externa granskningar där man drar nytta av erfarenheter från kärnkraft i hela världen är en god hjälp för Ringhals i arbetet med att utveckla säkerheten ytterligare mot världsklass. Vi kommer även i fortsättningen ha granskningar med jämna intervall och om cirka ett år genomförs en WANO-granskning (World Association of Nuclear Operators).

Bilaga: Pressrelease från IAEA (PDF 221 kB)

För vidare information, kontakta:
Gösta Larsen, Ringhals kommunikationschef

T: 0340-66 70 00
Ringhals AB
432 85 Väröbacka

Lämnat av:
Ringhals kommunikationsavdelning, telefon: 0340-66 70 00

Läs mer om Ringhals på www.vattenfall.se/ringhals