Nyhet | 2013-03-31 | 09:45

Granskning som ger verktyg för förbättringar

Under tre veckor har hela Ringhals verksamhet granskats av kärnkraftsbranschens internationella samarbetsorgan, WANO (World Association of Nuclear Operators).

Granskningen var en så kallad Peer review, vilket syftar till att den genomförs av kollegor från andra verk. Genom att jämföra Ringhals med de bästa kärnkraftverken i branschen tar man fram förbättringsmöjligheter. Granskarna observerar till exempel hur rutiner och regler följs, dokumentation och säkerhetskultur men också materialhantering och anläggningens status.

Deltagarna i granskningsarbetet samlade

Alla deltagarna i granskningen samlade.

Sjutton förbättringsområden
Efter tre intensiva veckor på Ringhals var det dags för WANO-teamet att presentera granskningsresultatet. Närapå 1300 dokumenterade observationer har kategoriserats och blivit sjutton AFI:er – Areas For Improvements (förbättringsområden).

– Det är många erfarna ögon som har tittat på hur vi jobbar här på Ringhals, berättar vd Eva Halldén. Granskningen är en stark process.

Slutrapporten kommer först i juli – vid granskningens slut lämnades endast preliminärt resultat. Förbättringsområdena som granskningen har pekat på blir ett viktigt verktyg i förbättringsarbetet.

– Vi kommer att analysera resultatet och ta ställning till hur vi ska arbeta med det. Inom vissa områden har vi redan pågående satsningar, och inom andra var vi redan medvetna om våra brister. Men vi har också fått upp ögonen för nya möjligheter till förbättringar.

Jämförs mot de bästa
Nytt efter händelsen i Fukushima 2011 är att man inte längre letar efter styrkor eller Good Practises, utan istället har fokus på brister och avvikelser. Alla AFI:er bygger på fakta från observationer som granskarna har gjort. På alla punkter jämförs Ringhals med vad som är "best practice" i världen och där man hittar skillnader försöker man också att förstå varför, de bakomliggande orsakerna till bristen.

Lärorikt utbyte
Ringhals egna värdar, counterparts, hade uppdraget att förse granskarna med material inom sina respektive områden och vara deras guider i anläggningen. För dem var granskningen en lärorik erfarenhet på många sätt.

– En stor behållning var att ta del av hur man ser saker på olika sätt inom olika kulturer, berättar Anna-Kajsa Andersson, counterpart inom kemi. Det ger en bredare infallsvinkel och får en att ifrågasätta varför vi gör som vi gör här hemma.

Göran Larsson, counterpart inom drift, håller med.

– Man blir lätt lite hemmablind. Våra brister blir mycket tydligare när man ser dem med andras ögon och jag har den största respekt för granskarnas kompetens och erfarenhet.

Göran tycker att möjligheten att få ta tre veckor "ledigt" från sitt ordinarie arbete som driftchef, för att på heltid och med extern hjälp kunna analysera sin egen verksamhet, har varit en stor fördel.

– Och sen är det alltid kul att träffa kollegor från andra länder och utöka sitt nätverk, menar Göran. Om Sverige går till fotbolls-VM så har jag redan ordnat boende i Rio!

Läs mer
WANO-granskning i full gång