Nyhet | 2008-01-28 | 09:00

GREAT höjer effekten på Ringhals

I slutet av december 2007 skickades den sista delen av ansökan om effekthöjning på Ringhals 3 in till Statens Kärnkraft-inspektion, SKI. Ett mångårigt och omfattande projekt har tagit ännu ett kliv närmare målet.

– Vår förhoppning är att myndighetens granskning ska vara klar före sommarens revisionsavställning, så att effekten kan höjas det sista steget upp till 113,5 %, säger Lennart Skärström, beställarombud för GREAT-projektet på Ringhals 3. Att förnya våra befintliga anläggningar är en bra investering, inte minst för miljön.

Mer el och ännu högre säkerhet

Målet är en ökning från 920 MW till 1105 MW, vilket beräknas ge en produktionsökning med 1,45 TWh årligen. Det är ungefär lika mycket el som alla Sveriges vindkraftverk producerade 2007 och motsvarar hushållsel till ungefär 290 000 hem.

På relativt kort tid har leverantören Alstom Power i samarbete med Ringhals genomfört design, konstruktion, tillverkning och utbyte av i princip alla större komponenter i turbinanläggningen på Ringhals 3 samt även byte av lågtrycksturbinerna på Ringhals 4.

En stor del av projektet handlar också om pappersarbete. Säkerhetsanalysrapporten, SAR, har fått en grundlig uppdatering. Dessutom har en helt ny reaktorsäkerhetsanalys gjorts för den högre effekten vid Ringhals 3.

Intensivt under sommaren

– Under revisionen i somras byttes de två högtrycksturbinerna på Ringhals 3 liksom sex lågtrycksturbiner på Ringhals 4 till modernare konstruktioner med högre verkningsgrad. Dessutom byttes statorerna på de båda generatorerna på Ringhals 3, berättar projektledaren Hans Sjöstrand.

Revisionen på Ringhals 3 innehöll många och komplicerade moment som tog längre tid än planerat. Kort tid efter återstarten drabbades dessutom en av generatorerna av kortslutning och fick bytas ut mot en reservgenerator. Under reparationsarbetena fick Ringhals 3 gå med halv effekt under närmare en månad. Det var ovälkommen dramatik för projektet, som totalt sett ändå gått bra.

En av de två turbinsträngarna i turbinhallen på Ringhals 3. I det blå skalet finns generatorn och i de gula finns lågtrycksturbinerna. De metallblänkande tuberna är mellanöverhettare.

En av de två turbinsträngarna i turbinhallen på Ringhals 3. I det blå skalet finns generatorn och i de gula finns lågtrycksturbinerna. De metallblänkande tuberna är mellanöverhettare.

Fakta om projektet

GREAT står för GRadually Energy Addition unit Three. Projektet inleddes 2003 och omfattar allt från att höja effekten i reaktorn, inklusive anläggningsändringar i primärsystemen, till att bygga om turbinanläggningen, att införa nytt styr- och reglersystem samt att söka nödvändiga tillstånd hos regeringen och SKI.
Utöver det ursprungliga uppdraget har projektet även gjort upphandlingen för turbinanläggningen på Ringhals 4.
Projektets alla delar beräknas vara klara 2011.

Pågående projekt på Ringhals

Så fungerar ett kärnkraftverk