Nyhet | 2009-01-13 | 12:28

Greenpeace vilseleder konsumenten med rörig lista

Greenpeace lista över ”gröna elbolag” är vilseledande. Dels blandar den elproducenter med elhandelsbolag, dels lokala aktörer med internationella företag. Resultatet blir att företag som toppar listan är säljbolag som investerar noll kronor i förnybar elproduktion. Det är lika missvisande som att jämföra flygbolag med resebyråer, säger Erik von Hofsten, chef Mediarelationer Vattenfall Norden. Med Greenpeace logik hamnar Vattenfall långt ner på ”gröna listan” eftersom företaget procentuellt sett har mindre andel förnybar el i sin totala mix än exempelvis en liten lokal vindkraftproducent. Detta trots att Vattenfall investerar i och producerar överlägset mest förnybar el av alla företag på listan. Greenpeace har återigen rankat Sveriges elbolag utifrån andelen förnybar el som respektive bolag erbjuder i sin elmix. Motivet med listan är att uppmana konsumenter att byta från bolag som säljer el från alla kraftslag till sådana som bara säljer el från vatten och vind, med motiveringen att detta skulle gynna klimat och miljö. Det är en god tanke, men tyvärr är listan vilseledande. Greenpeace fick redan i våras mycket kritik för metodiken bakom listan. Det är därför anmärkningsvärt att se att organisationen upprepar samma misstag, att blanda producerande bolag med elhandelsbolag. Klimatfrågan och minskade koldioxidutsläpp är den absolut viktigaste frågan för energisektorn idag. Den frågan löser man inte genom att titta på vilka bolag som köper och säljer en viss typ av el. Det relevanta i en sådan diskussion är istället att titta på vilka som producerar elen och hur de företagen planerar att investera i och utveckla sin produktion i framtiden. För Vattenfall gäller målet att all vår elproduktion ska vara koldioxidneutral senast 2050. Vi är redan idag Sveriges överlägset största producent av förnybar energi och en av de största i Europa. Mycket tack vare vår tillgång på vattenkraft i Sverige, men också för att vi investerar stora summor i vindkraft. Vi ska investera 44 miljarder kronor fram till 2016 i förnybar energi, främst vindkraft, bara i Norden. Därtill kommer 100 miljarder kronor vindkraftinvesteringar i Storbritannien. Vattenfall verkar på flera marknader som har olika förutsättningar. I Sverige har vi tack vare vattenkraften, en stor andel förnybar el i vår mix. I Tyskland står kol för 50 procent av elförsörjningen. Där kommer avskiljning och lagring av koldioxid, så kallad CCS-teknik, att spela en viktig roll framöver. Varken CCS eller investeringar i kärnkraft är förnybar produktion, men båda är betydande pusselbitar i det globala arbetet för att minska koldioxidutsläppen. Det är inget fel att endast köpa och sälja förnybar el. Att det finns ett stort konsumentintresse för dessa produkter är bra. Ett aktivt val kan förhoppningsvis på sikt påverka de politiska beslut som gynnar produktionssätt man själv tror på. Men att ensidigt framställa vissa elhandelsbolag som hjältar och dem som producerar den förnybara el som dessa bolag säljer, som miljöbovar – det är vilseledande och gynnar inte klimatet.

För vidare information, kontakta:

Erik von Hofsten, chef Mediarelationer Vattenfall Norden, telefon 08-739 54 84, mobil 070-559 54 84.

Största producenterna av förnybar energi i Sverige

Installerad kapacitet av vattenkraft och vindkraft (MW), 1 januari 2008. Största producenterna av förnybar energi i Sverige Källa: Svensk Energi, Elåret 2007