Nyhet | 2013-05-21 | 07:55

Greenpeaceaktion mot Ringhals

På tisdagsmorgonen flög en motordriven skärmflygare över Ringhals område och flög sedan därifrån. Skärmen var märkt med texten Greenpeace.

Polis kallades till platsen och två föremål som släppts ned från luften på taket till en byggnad har lokaliserats av polisen.

– Vi ser allvarligt på alla intrång och intrångsförsök på kärnkraftverk, oavsett vem som utger sig för att genomföra aktionen. Vid ingen tidpunkt var reaktorsäkerheten vid Ringhals hotad, säger Gösta Larsen, Ringhals kommunikationschef.

Tidigt på morgonen idag den 21 maj genomförde Greenpeace en aktion med en motordriven glidflygare vid kärnkraftverket Ringhals. Polis och polishelikopter spanar och avsöker området med hjälp av Ringhals skyddsvaktstyrka. Greenpeace påstår att syftet är att genomföra vad de kallar en "fredlig stresstest".Ringhals och Forsmarks kärnkraftverk höjde omgående sin beredskap med utökad kontroll, bland annat fordons- och personkontroller.

– Vi tycker det är beklagligt att Greenpeace väljer att kalla intrång för stresstester. Det finns en officiell process för genomförande av stresstester. Ansvariga myndigheter inom hela EU samverkar. Vi inom industrin redovisar våra åtgärdsplaner efter Fukushima. Ringhals och Forsmark är mitt uppe i det arbetet som naturligtvis granskas och följs upp av Strålsäkerhetsmyndigheten, säger Gösta Larsen.

Precis som alla andra medborgare är Greenpeace välkomna att besöka våra kärnkraftverk på konventionellt sätt och på så sätt framföra sina synpunkter och ha dialog med oss.


Läs mer
Pressmeddelande från SSM: Greenpeace aktion mot Ringhals
Så arbetar vi med säkerheten

Nyhet från kl 07.55 uppdaterad 09.20, 13.00 och 14.50 den 21 maj 2013