Nyhet | 2010-01-26 | 14:57

Grunden lagd för världens största vindkraftpark

Vattenfall har nu lagt grunden för Thanet Offshore Wind Farm på Storbritanniens sydöstra kust, som blir världens största vindkraftpark när den tas i drift senare i år. Vattenfall förvärvade vindkraftprojektet Thanet Offshore Wind Farm 2008 och bygget påbörjades för mindre än ett år sedan. Nu står etthundra fundament på plats, redo att bära upp lika många torn och turbiner. Då vindkraftparken tas i drift någon gång i höst kommer den att producera ren el motsvarande 240 000 hushålls förbrukning – en ökning av elproduktionen från vindkraft på de brittiska öarna med omkring 30 procent. – Just nu bygger vi åtta vindkraftparker i sex länder och fördubblar därmed elproduktionen från vindkraft fram till 2011. Vindkraften är en viktig hörnpelare i Vattenfalls arbete för att vara klimatneutralt år 2050. I och med att grunden för Thanet är på plats har vi tagit ett stort steg mot att förverkliga den målsättningen, säger Anders Dahl, chef för Vattenfall Vindkraft AB. Varje fundament är en stålcylinder, 4,1 - 4,9 meter i diameter, 50-60 meter lång och med en vikt på mellan 350 och 485 ton. Fundamenten i Thanet Offshore Wind Farm har sänkts ned till mellan 25 och 30 meters djup på Engelska kanalens botten. De hundra turbinerna kommer att bli upp till 115 meter höga, var och en med minst 22 meter över havsytan. De kommer att stå i rader med cirka 500 meters avstånd och cirka 800 meter mellan raderna. Storbritannien är en av Vattenfalls nyckelmarknader för tillväxt med goda möjligheter för elproduktion från vindkraft. Där äger Vattenfall sedan tidigare vindkraftparken Kentish Flats och har nyligen tilldelats rättighet att utveckla upp till 7 200 MW i East Anglia i partnerskap med Scottish Power Renewables. – Storbritannien är idealiskt för vindkraft med bra vindförhållanden och lång kustlinje, säger Anders Dahl. Med över 25 procent av Europas havsbaserade vindkraftparker är Vattenfall idag en av världens två främsta aktörer inom havsbaserad vindkraft.