Nyhet | 2007-02-05 | 10:46

Gummitätningarna vid Forsmark 1 och Forsmark 2

I förra veckan kom svar på ett prov som tagits på Forsmark 1 från en av de tre gummitätningar som sitter i anslutningen mellan mellanbjälklaget och insidan på reaktorinneslutningens vägg. Analysen visade tecken till försämrad elasticitet i gummit. Om så är fallet kan detta eventuellt påverka tätningsförmågan.

För att nedblåsningsfunktionen mellan "dry-well" och "wet-well" ska fungera på avsett sätt får det inte finnas för stora läckage i skarven mellan inneslutningen och mellanbjälklaget.

Avsikten med hela konstruktionen är att om det sker ett rörbrott/läckage på en ångledning inne i reaktorinneslutningen eller att man får ett ångutsläpp via reaktortankens avblåsningsventiler och det sker en tryckuppbyggnad i övre "dry-well" ovanför mellanbjälklaget, så ska ångan pressas ner genom nedblåsningsrören som förbinder bjälklaget med "wet-well" beläget under mellanbjälklaget och där kondensera i vattenbassängerna. På så sätt kan övertrycket i reaktorinneslutningen hållas på en nivå som ligger inom tillåtna gränser. Skulle trycket trots allt överskrida gränsvärdena så kan en tryckavlastning ske via FRISK-filtret så att inte reaktorinneslutningen skadas. Eftersom tryckavlastningen sker via FRISK-filtret sker inte heller några skadliga utsläpp till omgivningen även vid en mycket allvarlig händelse.