Nyhet | 2008-11-04 | 13:34

Hälften av Forsmark 3:s styrstavar inspekterade

Hittills har drygt hälften av Forsmark 3:s 169 styrstavar inspekterats. Sprickbildning eller indikation på sprickbildning har konstaterats på cirka 30 procent, men inga fler brott har påträffats.

Alla styrstavar ska inspekteras och arbetet med det beräknas vara klart i slutet av veckan. Därefter ska resultaten analyseras för att utreda vad skadorna beror på. Tidigast i slutet av november beräknas Forsmark 3 kunna tas i drift igen.