Nyhet | 2009-06-10 | 15:37

Hållbara städer med nollutsläpp möjliga idag

Det finns teknik för att minska energikonsumtion och koldioxidutsläpp markant, till och med till noll, i världens städer. Men det krävs politisk vilja och mod. Det var en slutsats från onsdagseftermiddagens seminarier på Vattenfalls klimatvecka. Idag bor hälften av världens befolkning i städer. Dessa svarar totalt för 75 procent av energiförbrukningen. Därför är det en viktig utmaning för samhället och industrin att bryta utvecklingen. [caption id="attachment_1217" align="alignleft" width="210" caption="Solpaneler på ett bostadshus i Berlin"]sustainablecity[/caption] Anna Borg, försäljningschef på Vattenfall Norden, inledde eftermiddagen med att berätta om några samarbeten där Vattenfall hjälper kunder till en effektivare energianvändning. Ikea, Holmens bruk och Vargön är bara några i raden, där Vattenfall gör skillnad. - En hållbar stad handlar om att vi ska klara våra energibehov på ett sätt så att framtida generationer också klarar sina, sa Anna Borg. Chefen för Siemens energidivision, Wolfgang Dehen, började med att säga att Siemens redan idag har tekniska lösningar på hur hållbara städer ska utformas. Bland annat har Siemens gjort en studie på München där man visar hur staden kan göras fri från koldioxidutsläpp till 2058, genom effektivare energianvändning och intelligenta lösningar när det gäller byggteknik, kommunikationer och användning av ny teknik, bland annat i industrimotorer. Noel Morrin, miljöchef på Skanska, efterlyste högre krav från EU när det gäller byggnader. - Vi kan idag bygga hus med halverad energiförbrukning, men EU nöjer sig med att kräva 25 procents minskning. Vi vill att EU höjer kraven och att samma regler gäller i alla EU-länder, sa han. Morris sa också att den största utmaningen är att renovera existerande byggnader. - Med dagens takt tar det hundra år att renovera och byta ut dagens energislukande byggnader. Det har klimatet inte tid med, sa Morrin.