Nyhet | 2012-07-19 | 11:55

Halvtid för revisionen på Forsmark 3

Funktionskontroll av en ventil under revisionen på Forsmark 3

Halva tiden har gått av revisionen på Forsmark 3 och flera arbeten har hunnit avslutas. Nytt bränsle håller nu på att laddas i reaktortanken.

Fokus under årets revision på Forsmark 3 ligger på underhållsarbete, inspektioner och provningar. Bland annat har reaktortankens nya moderatortanklock garantibesiktigats och ett stort antal ventiler i anslutning till reaktorinneslutningen har kontrollerats.

Även reaktorns styrstavar har kontrollerats. Styrstavarnas funktion är att reglera effekten i reaktorhärden och under de senaste åren har alla styrstavar på Forsmark 3 bytts ut mot en ny modell. Orsaken till bytet är att den nya modellen är bättre anpassad till förutsättningarna i den omgivande miljön.

Omfattande inspektioner av de nya styrstavarna har genomförts under revisionerna de senaste åren och i år provades 34 styrstavar. Liksom tidigare år då provningarna genomförts (2010 och 2011) blev alla styrstavar godkända för fortsatt drift.

Till de större underhållsarbeten som hittills utförts under revisionen hör service av två av de huvudcirkulationspumpar som pumpar runt vattnet i reaktortanken samt service av ett antal drivdon vars uppgift är att reglera styrstavarnas läge i reaktorhärden. Dessutom har besiktning utförts i en av kylvattenkanalerna.

Ett arbete som har tillkommit under revisionen är byte av switchar i växelriktare i ett av anläggningens elkraftssystem. Arbetet utfördes under veckan och är nu avslutat.

Revisionen beräknas att avslutas i slutet av nästa vecka och Forsmark 3 planerar att fasa till kraftnätet söndag den 29 juli.