Nyhet | 2007-02-12 | 12:00

Halvvägs i bygget av Lillgrund

Nyhetsbrev

Fundament
Tillverkningen av fundamenten är nu avslutad i Polen. Alla 49 fundamenten är färdigtillverkade och 45 av dem är placerade på botten vid Lillgrund. De sista fyra fundamenten beräknas vara utplacerade i slutet av februari.

Kabelarbeten
En 135 kV kabel på havsbotten förbinder Lillgrund vindkraftpark med elnätet på land vid Strandhemsvägen i Bunkeflostrand. Arbetet med att gräva ett dike på havsbotten och sedan lägga i kabeln har avslutats. Arbetet med att återfylla diket ska nu påbörjas.

Kabeln som kommer in till land vid Strandhemsvägen ska skarvas ihop med en cirka två kilometer lång landkabel till transformatorstationen i Bunkeflostrand. Arbetet med att lägga denna landkabel kommer att påbörjas i februari och beräknas pågå i drygt två månader. Förläggningen av kabeln påbörjas vid transformatorstationen för att sedan fortsätta mot Strandhemsvägen för att länkas ihop med sjökabeln. Förläggningen samordnas med VA-verkets pågående arbeten vid Strandhemsvägen.

Miljö
För att säkra att ingen skadlig påverkan på miljön sker genomförs ett antal kontrollprogram som godkänts av länsstyrelsen. Kontrollprogrammen ger också viktig kunskap som bör tillvaratas nästa gång en havsbaserad vindkraftpark ska byggas.

Ett av kontrollprogrammen för Lillgrund handlar om påverkan på flora och fauna under grävarbetena. Undersökningarna inom detta kontrollprogram som bland annat kontrollerar eventuell påverkan på ålgräs och blåmusslor visar att grävarbetena under 2006 inte har haft någon synbar skadlig effekt. Dessa undersökningar är utförda av Toxicon AB.

Vindkraftparken
Montage av transformatorplattformen kommer att ske i april. Arbetet med att lägga det lokala kabelnätet inom vindkraftparken ska påbörjas i maj. De 48 vindkraftverken monteras med start i augusti 2007 och parken beräknas stå klar i slutet av år 2007.

Med vänliga hälsningar,

Vattenfall AB Elproduktion Norden, Lillgrund Vindkraftpark
Ole Bigum Nielsen, Projektledare.

Vattenfall AB Elproduktion Norden, Lillgrund Vindkraftpark
Ole Bigum Nielsen, Projektledare.

Kontakta oss gärna om du har frågor eller funderingar.
lillgrund@vattenfall.com