Nyhet | 2013-09-20 | 14:11

Hamburg röstar om tyska elnäten

Söndagen den 22 september är det val i Tyskland. Invånarna i Hamburg röstar dessutom, i en lokal folkomröstning om framtiden för el- och fjärrvärmenäten. Vattenfall förvärvade näten för cirka tio år sedan när Vattenfall slutförde köpet av energiföretaget Hamburgische Electricitäts-Werke, HEW, från staden Hamburg. Initiativet till att köpa tillbaka näten till kommunalt ägande kommer från miljögrupper, kyrkor och konsumentskyddsmyndigheten, som ser kommunaliseringen som en del av Tysklands energiomvändning och ett sätt att gynna förnybara energislag. Koncessionen att driva nätet är begränsad till perioder om 20 år, varefter man genomför en upphandling för att skapa rättvis konkurrens mellan olika aktörer, allt enligt tysk lag. Vattenfalls ambition är att förlänga sin koncession till 2034, säger Stefan Kleimeier, Vattenfalls talesman i Hamburg. Han förklarar att resultatet av folkomröstningen i Hamburg inte har en avgörande betydelse för om Vattenfall kommer att få koncessionen eller inte.   – Ett negativt resultat av folkomröstningen betyder inte att Vattenfall automatiskt förlorar elkoncessionen som går ut 2014, och inte heller koncessionen för fjärrvärmenätet. Folkomröstningen ger bara delstatsregeringen för Hamburg en fingervisning om, ifall delstatsregeringen så beslutar, att staden Hamburg kommer att lämna in en egen ansökan om att få kraftnätskoncessionerna, säger han. Beslutet om vilket företag som till sist kommer att få koncessionen fattas av kommunstyrelsen i Hamburg i slutet av 2014. Det beslutet kommer att fattas utifrån ett antal olika parametrar.  – I upphandlingen kommer man att utvärdera de konkurrerande företagens kvalitet, pris, tillförlitlighet, kundservice och miljömedvetenhet. Allt för att hitta det mest lämpliga företaget för att driva nätet. Ett komplett återköp skulle kosta skattebetalarna mer än 2 miljarder euro. De styrande partierna i Hamburg är emot kommunalt ägande, och de senaste opinionsundersökningarna visar att resultatet av folkomröstningen fortfarande är ovisst.