Nyhet | 2011-06-14 | 12:15

Händelse på Ringhals 2 har värderats till INES 1

Vid den slutliga värderingen av en rapportervärd omständighet som uppdagades under revisionen på Ringhals 2 har avvikelsen värderats till en etta på INES-skalan.

Det handlar om underspänningsskydd placerade på reservkraftsdieslarnas elskenor, som har till uppgift att starta dieselsekvensen om spänningen blir för låg i det yttre nätet.

Under årets revision testades underspänningsskydden och i samband med det, visade det sig att skydden kunde felfungera om man fick ett mycket kortvarigt (några tiondelar av en sekund) spänningsbortfall på yttre nät. En rapportervärd omständighet skrevs på avvikelsen när den upptäcktes och vid den slutliga bedömningen som nu är färdig, har den - på grund av att felet berörde samtliga fyra dieslar - värderats som en INES 1 - den lägsta graden på skalan.

Felet är åtgärdat genom att tidreläer ser till att underspänningsskydden fullföljer hela den sekvens som de är tänkta för, även om spänningen återkommer direkt.

Läs mer
INES-skalan