Nyhet | 2008-04-29 | 09:30

Handslaget - en samverkan mellan industrin och skolan

Eleverna från årskurs 8 på Bockstensskolan var på Ringhals den 9 april för att titta på några av de cirka 60 yrken som finns på verket.

Vägledda av Ringhals ambassadörer besökte de maskin-
verkstaden, tittade på hur ett bränslebyte går till, fick se ett svepelektronmikroskop och fick slutligen veta vad en simulator används till.

Västsvenska industri- och handelskammaren driver tillsammans med Västsveriges näringsliv och kommuner ett samverkans-
program kallat Handslaget. Syftet är att ge eleverna en bredare kunskapsgrund inför framtida yrkes- och utbildningsval. Ringhals deltar i det här som en del i en större satsning när det gäller det framtida rekryteringsbehovet för att få ungdomar i tidig ålder intresserade av ett yrke inom kärnkraftsindustrin.

Bränslebyte – laddmaskinen

När gruppen kom till träningsrummet för laddmaskinen träffade de Leif Bohman som arbetar som en av världens få bränslebytare.

– Ringhals är ett av få kraftverk i världen som har egen personal anställd för att sköta bränslebyte och bränsleservice berättar Leif. Bränslegruppen har varit åtskilliga gånger i USA och jobbat med bränslebyte på olika kärnkraftverk eftersom Ringhals har högt kvalificerad personal.

Nyttan med att hjälpa till på andra kärnkraftverk världen över är att dels lära sig hur vi kan förbättra processen med bränslebytet här hemma men också lära andra hur vi kan förbättra olika moment. Detta ger säkrare och snabbare bränslebyten eftersom ett stillastående block medför höga kostnader.

Leif berättar att laddmaskinen som används vid bränslebyte består av en manöverbrygga, ett teleskop och ett transportband med en uppresare. Allt arbete görs med hjälp av verktyg och kamera under vatten. Leif visar hur hela processen går till och eleverna får prova att köra laddmaskinen.

Svepelektronmikroskop

Vid svepelektronmikroskop finns Stjepan Jagunic som jobbar som analytiker av material. Han berättar att på Ringhals använder vi mikroskåpet huvudsakligen för skadeutredningar och kemiska analyser av metaller och oxider.

Stjepan Jagunic visar svepelektronmikroskopet

Det finns flera olika typer av svepelektronmikroskop. Ringhals 35 år gamla variant kunde som nytt förstora upp till några hundratusentals gånger, men det har förlorat mycket av sin ursprungliga prestanda. Det kan fortfarande förstora en bild till några tusen gånger vilket ofta räcker för Ringhals nuvarande behov, berättar Stjepan.
Mikroskåpet används inom olika område som till exempel inom nanoteknologi, medicin och biologi, materiallära och överallt där man kan förstå världen bättre eller lösa gåtor med hjälp av analys på mikronivå.

Simulatorn

I simulatorn för Ringhals 2 sitter instruktören i ett bås bredvid kontrollrummet och hittar på – simulerar - händelser som eleverna i simulatorn får träna sig på att lösa. Syftet med en simulator är bland annat att träna på och rätta till felaktigheter som man normalt inte har tid med i ett kontrollrum under drift. I en simulator ska allt vara identiskt med kontrollrummet för att man ska tro att man är i verkligheten. Alla skrivbord, stolar, pärmar och färger ser exakt likadana ut och är placerade exakt som i det ordinarie kontrollrummet.

– Det är i kontrollrummet verkligheten presenterar sig, säger Thomas Bjärne som jobbar som kompetensutvecklare på Ringhals 4.

Olika ljudsignaler och skärmmeddelanden i olika färger och storlekar används för att skilja larmen åt. Eleverna fick se när det blev ett larm på reaktorsidan och när det kom upp på den digitala skärmen på väggen.

Eleverna kikar in i simulatorn

Efter besöket på Ringhals ska eleverna skriva en fiktiv ansökan till stationstekniker och två eller tre av eleverna kommer att väljas ut av Ringhals ambassadörer. I maj åker ambassadörerna till skolan och berättar varför de har valt just dessa elever till jobbet som stationstekniker. Urvalet baserar sig på hur väl eleverna har presenterat sig i sin ansökan.