Nyhet | 2009-01-15 | 11:45

Hans Blix hjälper Vattenfall utmana de bästa

För att stärka driftssäkerhet och tillgängligheten på sina kärnkraftverk genomför Vattenfall ett stort investeringsprogram och organisationsförändringar samt rekryterar externa medlemmar till ett kärnsäkerhetsråd. Målet är att vara bland världens bästa inom kärnkraftsproduktion. – Med sina mycket låga koldioxidutsläpp och goda miljöegenskaper, sin konkurrenskraft och driftsäkerhet är kärnkraften en viktig del i vår ambition att bli klimatneutrala till 2050, säger Vattenfalls koncernchef Lars G Josefsson. Deltagare i kärnsäkerhetsrådet blir Dr Hans Blix, tidigare generaldirektör för IAEA, och Peter Hirt, ordförande för Swiss Nuclear och vd för Gösgen – sedan många år ansett som ett av världens bästa kärnkraftverk – tillsammans med PO Waessman, Vattenfalls högste kärnkraftsansvarige, Hélène Biström, chef för Business Group Pan-European, Karl Bergman, kärnkraftsansvarig Europa, samt representanter från Vattenfalls nya paneuropeiska kärnkraftsorganisation. – Vi siktar på en världsledande position inom kärnkraftsdrift och -säkerhet, och vi vill bli erkända för det, säger Lars G Josefsson. Vi är fast beslutna att utmana de bästa i världen inom kärnkraftsbranschen och att ha en öppen attityd med god insyn för samhället. Säker och stabil verksamhet är och förblir vår främsta prioritering. Bildandet av kärnsäkerhetsrådet är en del av dessa ansträngningar. Av Vattenfalls investeringar under de närmaste fem åren kommer 17 miljarder kronor att gå till att förbättra kapacitet, livslängd och säkerhet i kärnkraftverken. Vattenfall är majoritetsägare och driftansvarig för kärnkraftverken Krümmel och Brunsbüttel i Tyskland samt Ringhals och Forsmark i Sverige. I Vattenfalls organisation har kärnkraften i Sverige och Tyskland nyligen förts samman i en gemensam affärsenhet.

För vidare information, kontakta:

Edvard Lind, pressekreterare, telefon 08-739 56 74, mobil 070-358 63 30.