Nyhet | 2008-04-24 | 13:00

Hans majestät konungen besökte Ringhals

Kung Carl-Gustav var mycket nöjd efter sitt tre timmar långa besök på Ringhals under onsdagen den 23 april.

Kungen, som kom i sällskap med Hallands landshövding Lars-Erik Lövdén, togs emot av VD Bertil Dihné, personalchef Pia Kilbo och kommunikationschef Gösta Larsen.
Efter en timmes presentation och diskussion om Ringhals verksamhet, Vattenfall och vindkraft var det dags för ett besök ute i anläggningen.
På Ringhals 4 tog Göran Molin, chef för R4, emot och visade upp kontrollrummet och turbinanläggningen. Den tekniskt intresserade Kungen var imponerad av storleken på anläggningen och tycker det är viktigt att hålla sig uppdaterad om den tekniska utvecklingen.

H.M. Konungen går på en visning av turbinhallen på R4

Efter rundvandringen på Ringhals 4 gick besöket vidare till den helt nya kontrollrumssimulatorn för Ringhals 2. Lars Eliasson, chef för R2, tog emot och berättade tillsammans med KSUs* personal om det stora projekt som pågår med att byta ut hela kontrollutrustningen på Ringhals 2. Kungen fick bland annat se hur ett snabbstopp av reaktorn ser ut i kontrollrummet.
Besöket avslutades i Ringhals Infocenter där Kungen fick se Ringhals utställning om energi. Bertil Dihné överräckte som avskedsgåva 25000 kronor till Kungens stipendiefond för Ungt Ledarskap.

H.M. Konungen tar emot en gåva från Bertil Dihnè VD Ringhals AB

* KSU – Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB. KSU ansvarar bland annat för utbildningen som bedrivs i kärnkraftverkens simulatorer.