Nyhet | 2009-06-10 | 19:50

Hantering av fjärravlästa elmätare

Vattenfall har under de senaste fem åren bytt 830 000 mekaniska elmätare mot fjärravlästa elmätare av varierande fabrikat och serier. Bytet till nya mätare har gått bra och våra kunder är nöjda med de fördelar mätaren ger; bättre kontroll och ökade möjligheter att effektivisera sin energianvändning. Genom de nya mätarna får de en faktura på faktisk förbrukning av el.

Alla våra mätare uppfyller certifieringskraven och det sker en omfattande kontroll redan vid tillverkningen. Innan vi sätter upp mätaren, testar vi den och slutligen är mätaren i drift i några månader innan vi börjar fakturera efter den nya mätarställningen för att vi ska förvissa oss om att alla värden är rimliga.

Den tekniska utvecklingen på området har under denna tid gått snabbt, vilket innebär att mätarnas funktionalitet varierar, men alla modeller klarar att leverera mätresultat på månadsbasis. Tester har visat att mätdata är mycket exakta och att felmarginalen är långt under gränsen för tillåtna +/- 5 procent.

Åtta mätare av olika fabrikat, varav flertalet av märket Actaris, har visat på så stora variationer i mätvärden att Vattenfall bestämt sig för att analysera dem. Felen har alltid uppstått i kombination med trasig hemelektronik. För närvarande bedömer vi att antalet fel ligger på en nivå som man kan förvänta sig när man introducerar ny teknik i stor skala. Men självklart gör vi allt vi kan för att våra nätkunder ska kunna känna sig helt trygga med sina nya mätare.

Vattenfall försöker hitta alla felaktiga exemplar, genom att:

  • genomföra regelbundna systemkontroller.
  • ställa frågor till kunder som ringer oss med frågor om mätarnas funktion, ökad förbrukning och osäkerhet kring fakturor.
  • föra en dialog med leverantörer för att förfina vår metod att hitta fel.

Vattenfall testar misstänkt felaktiga mätare och analyserar resultaten för att kunna vidta lämpliga åtgärder.

Alla våra kunder är naturligtvis alltid välkomna att kontakta vår kundservice om de har frågor som rör de nya mätarna.

För vidare information, kontakta:
Erik von Hofsten, presschef Vattenfall Norden
Telefon: 08-739 54 84

Frågor och svar om Vattenfalls fjärravlästa elmätare

Frågor och svar om hantering av elmätare
Vattenfalls svar på de vanligaste frågorna (nytt fönster)