Nyhet | 2013-06-17 | 14:59

Här bygger Vattenfall sin senaste vindkraftpark

Se bildspelet från bygget av Hjuleberg vindkraftpark utanför Falkenberg som, när den tas i drift i slutet på året, kommer att producera förnybar hushållsel till omkring 18.000 hem per år. Arbetet med bygget av Hjuleberg vindkraftpark kommer att pågå under detta år. Inledningsvis kommer vägarna ses över och förstärkas samt breddas där det behövs. Det kommer också att nyanläggas vägar inom området. Därefter bygger man uppställningsytorna för byggkranar och vindkraftverk. Nästa steg är att gjuta vindkraftverkens fundament och slutligen ska tornen och bladen monteras. Kabelarbetet för områdets elnät görs i samband med vägarbetena. Hjuleberg vindkraftpark kommer att bestå av 12 vindkraftverk från Siemens som vardera har en effekt på 3 MW, med en tornhöjd på 92,5 meter och en rotordiameter på 113 meter. Den sammanlagda totala effekten blir 33 MW. Se bildspel från bygget av Hjuleberg vindkraftpark:
Created with flickr slideshow.