Nyhet | 2007-02-16 | 07:18

Har svenska reaktorer åldersproblem?

I den mediadiskussion om kärnkraften som pågår, har det vid flera tillfällen förts fram att de svenska reaktorerna skulle vara gamla och ha åldersproblem.

Den äldsta reaktorn i Sverige är 35 år, vilket inte är speciellt gammalt med internationella mått mätt. Det finns reaktorer i drift i världen som startades på 60-talet och många av kärnkraftverken i USA har fått tillstånd att vara i drift upp till 60 år.

Våra svenska reaktorer byggdes under 70- och 80-talen men de har ständigt moderniserats i takt med utvecklingen. När nya kunskaper och nya, bättre komponenter kommit fram har dessa systematiskt införts i våra reaktorer. Detta innebär att en stor del av komponenterna i våra reaktorer har bytts ut eller byggts om under åren. Det gör att våra anläggningar i många avseenden kan anses vara moderna. De svenska kärnkraftverken är dessutom synnerligen robusta i sin grundkonstruktion. Eftersom man inte hade de avancerade beräkningsmetoder som finns idag, tog man istället till rejäla marginaler vid konstruktionen.

Globalt nätverk för erfarenhetsåterföring

Världens alla reaktorer är sammanlänkade i ett erfarenhetsåterföringssystem där erfarenheter från en reaktor bearbetas och delges all världens reaktorägare. Genom det sättet att arbeta finns en omfattande kunskap om hur material och komponenter åldras och hur eventuella problem kan motverkas i god tid. Varje komponent och varje system följs noggrant och om och när det har tendenser till att bli slitet eller förändras negativt byts det ut. Ibland byts till och med delar ut enbart för att en rapport har pekat ut dem som ett eventuellt framtida problem.

Stora säkerhetsinvesteringar

Statens Kärnkraftinspektion (SKI) följer, liksom reaktorägarna, utvecklingen och uppdaterar ständigt säkerhetskraven. Huvuddelen av de mycket stora summor som investeras just nu på de svenska kärnkraftverken används till att möta de betydligt strängare säkerhetskrav som SKI har satt upp.

Ständigt förbättringsarbete

Vid sidan av tekniken har det skett en stor kompetenshöjning hos kärnkraftverkens personal. En stor del av arbetstiden ägnas åt utbildning, egna och andras erfarenheter arbetas in i förbättrade arbetssätt och olika hjälpmedel och det finns alltid tid och resurser till förbättringar. Personalen vid de svenska kärnkraftverken är redan mycket kompetent och kompetensen och erfarenheten ökar för varje år som går.

Även om det i medierna framställs som om vi har ständiga driftproblem, så är fakta att många av de svenska reaktorerna nu - efter 20 till 30 års drift - har de bästa driftresultaten sedan de startade. Resultaten är också långt mycket bättre än vad man då räknade med att de skulle kunna nå.
Det visar väl om något att svenska kärnkraftverk är moderna, säkra och väl fungerande anläggningar.