Nyhet | 2011-05-27 | 12:59

Härden återladdas med styrstavar och bränsle

I reaktorhallen har styrstavarna laddats till härden och nu pågår återladdning av bränsle.
– Vi beräknar att bli klara på måndag, säger Jan Pettersson, F1D1.

Laddning av bränsle till härden på Forsmark 1

Härden laddas för en ny driftsäsong med 136 nya bränslepatroner, vilket är cirka 20 procent av härden. Arbetet pågår dygnet runt och så långt går återladdningen enligt plan.

Rutinmässig inspektion av styrstavar gjordes i början av revisionen.
– Då inspekterades 16 styrstavar och alla var utan anmärkning, säger Kenneth Lek, härdfysiker på Forsmark.

Sex stycken skräpfilter av en ny utvecklad typ har inspekterats med hjälp av kamerautrustning. Filtrena sitter på bränslepatronernas undersida. De hindrar skräp från att komma in i bränsleknippena vilket kan skada bränslerören och orsaka bränsleskador.
– Vi kontrollerade filtrens kondition efter ett års drift och det såg bra ut, avslutar Kenneth Lek.

Backspänningsprov på generatorns likriktare

Arbetet fortsätter i turbinhallarna med installation av nya mellanöverhettare. Svetsning av anslutande rör fortsätter. Underhållsarbetena vid turbinsträngar och generatorer färdigställs under helgen och turbinernas kondensorer återställs.

Nöddränageventilerna är färdiginstallerade.