Nyhet | 2008-07-08 | 10:00

Haveri i Randi kraftstation får sin förklaring

Tidigt på morgonen, lördag 5 juli, när Randi kraftstation i Lilla Lule älv startades inträffade en explosion. Det var en generatorbrytare som exploderade med stora skador som följd inne i kraftstationen. Ingen personal fanns i stationen vid händelsen.

– En av konsekvenserna av haveriet är att vi måste spilla vatten i den normalt torrlagda älvfåran mellan Randijauresjön och Purkijauresjön. Vi har därför varnat boende och allmänhet för att vattenytan kommer att stiga i området via lokalradio och övrig media, säger Christer Ljunggren, Anläggningschef Vattenfall Vattenkraft.

På måndagen den 7 juli inleddes utredningen av orsakerna till haveriet. Mest troligt var det en oljeläcka vid generatorbrytaren som antändes i samband med att stationen startades. Byggnaderna i Randi fick ordentliga skador medan vattenkraftaggregatet klarat sig bättre.

Reparationerna av Randi kraftverk har inletts och beräknas ta minst fyra veckor.