Nyhet | 2009-05-12 | 15:55

Haveriberedskapen ej påverkad av branden i Norrskedika

Tisdagen den 12 maj brann samlingslokalen vid Norrskedika idrottspark ner till grunden. Lokalen användes som dansbana och fanns också med som samlingsplats i Haveriberedskapsplanen för Länsstyrelsen och Forsmarks Kraftgrupp.

Vid branden förstördes en del av Forsmarks lager av avspärrnings- och saneringsutrustning. Ingen vital utrustning för haveriberedskapen (som exempelvis mätning och monitering) förstördes eftersom denna är mobil och förvaras i Forsmark.

I Haveriberedskapsplanen finns det två fasta samlingsplatser - Norrskedika och Skärplinge - men tillgängliga resurser finns också för att snabbt sätta upp en mobil samlingsplats efter behov.

Branden har inte påverkat haveriberedskapen kring Forsmarks Kraftgrupp.

För mer information kontakta:

Kommunikationschef Kristian Ljungberg 076-7882910