Nyhet | 2009-12-18 | 10:59

Haveriberedskapsövning genomfördes på Forsmarks Kraftgrupp

Forsmarks Kraftgrupp genomförde nyligen en haveriberedskapsövning. Flera funktioner och samband inom haveriberedskapen prövades och vid övningen deltog även Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM), länsstyrelsen och Vattenfalls nya organisation för incident- och krishantering (ICM).

Övningen var en blockövning som simulerade en allvarlig störning på Forsmark 1. Blockövningar ingår i Forsmarks haveriberedskapsplan och genomförs en gång per år, då man växlar mellan Forsmark 1-3. Andra typer av mindre övningar pågår löpande under året.
– Under övningen arbetar staben och ledningscentralen vid Forsmark 1 tillsammans med Forsmarks ledningscentral. Forsmarks räddningstjänst, räddningstjänsten i Norduppland, Forsmarks bevakningscentral samt Forsmarks krisstödsgrupp deltog också i årets övning, berättar Bengt Andersson, haveriberedskapskoordinator på Forsmark Kraftgrupps avdelning för Säkerhet och Miljö.

Totalt inkluderade övningen ca 120 personer och den pågick under drygt en halv dag.
– Övningen gick bra. Det är viktigt att personalen som ingår i beredskapsorganisationen får chans att öva oförutsedda händelser på ett så verklighetstroget sätt som möjligt, säger Bengt Andersson.