Nyhet | 2010-04-27 | 16:58

Havsbaserad vindkraftpark invigd i Tyskland

Vindkraftparken Alpha Ventus är ett pilotprojekt som drivs av Vattenfall ihop med kraftföretagen EWE och E.ON. Tillsammans har man investerat 250 miljoner euro i projektet. Om detta rapporterar bland annat Ny teknik idag. [caption id="attachment_5501" align="alignnone" width="315" caption="Alpha Ventus vindkraftpark"][/caption] Tuomo Hatakka, chef för Vattenfall Central Europe, framhöll att invigningen är en stor dag för havsbaserad vindkraft i Tyskland och att de tre företagen tillsammans har visat en utomordentlig laganda: – Med Alpha Ventus har vi bevisat att havsbaserad vindkraft kan användas i Tyskland även under svåra förhållanden. Vattenfall är redan en global ledare inom havsbaserad vindkraft idag. Vindkraft är en viktig byggsten i Vattenfalls strategi för att göra vår elproduktion koldioxidneutral år 2050.  Totalt har tolv stycken vindkraftturbiner med kapacitet att producera 5 megawatt vardera rests på Alpha Ventus testområde. Två olika sorters stålfundament  har använts för att stödja vindkraftsturbinerna. Detta är första gången turbiner av den här typen har rests och tagits i drift i ett havsområde med 30 meters vattendjup. Alpha Ventus fungerar också som testområde för forskningsprojekt inom naturvård, med stöd av förbundsrepublikens miljöministerium. Vindkraftparken kommer att ge kunskap om användandet och den fortsatta utvecklingen av havsbaserad vindkraft.