Nyhet | 2009-03-02 | 13:47

Havsbotten studeras för Trolleboda vindkraftpark

Regeringen har beviljat Vattenfall tillstånd att genomföra geotekniska bottenundersökningar för Trolleboda vindkraftpark.

Bottenundersökningarna är en del i de förstudier som Vattenfall gör för att bedöma förutsättningarna för att bygga Trolleboda vindkraftpark i Kalmarsund.

Havsbottnen studeras för att man ska fastställa lämplig placering av vindkraftverken utifrån de geotekniska förutsättningarna. Resultaten är också viktiga för valet av fundament och dessas utformning.

Regeringens tillståndsbeslut baseras på lagen om kontinentalsockeln (1966:314).

För mer information om tillståndet:


Regeringsbeslut 2009-02-19