Nyhet | 2009-06-05 | 15:35

Havsenergi - stora möjligheter men många utmaningar kvar

Havets vågor rymmer stora mängder energi. Under 2008 ökade satsningarna inom havsenergi, främst med inriktning på vågkraft, en hittills nästan helt outnyttjad resurs vars framtida möjligheter som energikälla är väldigt stora. Men tekniken ligger ett antal år efter vindkraften i utveckling. Vattenfall jobbar hårt för att öka andelen förnybar energi, som vågkraft, med målet att bidra till att vågkraft blir kommersiellt inom 10-15 år. wavepower Under tiden pågår mängder av forsknings- och utvärderingsprojekt som undersöker vilka tekniker som lämpar sig bäst för olika förhållanden, vilka effekter de får på den marina miljön, såväl kort- som långsiktigt, och vilka eventuella svagheter som kan finnas i de tekniska konstruktionerna. De största utmaningarna för vågkraften är det hårda marina klimatet, att få nödvändiga tillstånd och att se till att det finns tillräckligt starka elnät som kan distribuera elen.

Vågenergi - en form av lagrad och förtätad vindenergi

När det blåser skapar energin i vinden vågor då energin går över från luftmassan till havet. I ett vågkraftverk utnyttjas vattnets rörelser för att ombilda vågornas energi till elektricitet. Det finns många olika sätt att utvinna energi från vågor:
  • En linjärgenerator sätts på havsbotten och kopplas samman med en boj som flyter på vattnet. På så sätt driver bojens vågrörelser en generator.
  • Vågor leds in i en fåra som smalnar av och överflödigt vatten flyttas upp och rinner över i en damm. När vattnet rinner tillbaka kan energi utvinnas.
  • Vågor pressas in i en cylinder via en vindturbin och luft trycks ut. Luften dras in igen när vattnet rinner tillbaka. Energi produceras i båda riktningarna.
Vågkraft är en miljövänlig teknik därför att utsläpp och annan påverkan på miljön endast sker vid tillverkningen och när vågkraftverken sätts på plats.

Vågkraft testsas i Sverige, Norge och på Irland

Vattenfall är aktivt engagerat i två pilotanläggningar på Irland och i Sverige och har skaffat exploateringsrättigheter till flera platser i Storbritannien och på Irland. Dessutom följer Vattenfall utvecklingen i flera andra länder, som Norge och Portugal. På den svenska pilotanläggningen, som ligger vid Lysekil på Västkusten testas en ny typ av vågkraftgenerator, en så kallad linjärgenerator (se ovan). Även om försöket verkar lovande så dröjer det ändå många år innan tekniken kan komma i full kommersiell drift. I Norge samarbetar vi med Tussa Kraft och bedriver försöksverksamhet utanför Runde på den norska västkusten där utrustningen Seabased testas. Två bojar är förbundna med linjärgeneratorer som är förankrade på havsbotten och som kopplas ihop med ett undervattensställverk. Och i mars i år tecknades ett avtal om samarbete om vågkraftsutveckling mellan Vattenfall och irländska Wavebob, som kommer att samarbeta om att på Wavebobs pilotanläggning utveckla prototyper av vågkraftsutrustning till fullskaliga kommersiella vågkraftsparker. Wavebob består av en ringformad boj som i mitten är länkad med en stor vertikal undervattenskropp. De båda enheterna reagerar olika på inkommande vågor. Den ringformade bojen är designad att följa vågorna medan undervattenskroppen har annorlunda egenskaper som ger upphov till en relativ rörelse mellan de två enheterna. Via ett hydrauliskt system omvandlas den vertikala relativa rörelsen till elektricitet.

Investeringar i vågkraft en viktig del av Vattenfalls klimatmål

I samband med att samarbetet påbörjades sa Vattenfalls koncernchef Lars G Josefsson: - Detta är ännu ett steg både som ett verktyg för att bekämpa klimatförändringen och för att utveckla verkligt hållbara energilösningar för framtiden. Vi har satt som mål att minska våra egna CO2-utsläpp med 50 procent till 2030 (med 1990 som basår) och vi är beslutna att nå ända fram. Vi vet att vi måste pröva alla möjliga vägar för att komma dit, och vågkraft är en del av lösningen. Tillsammans med våra ansträngningar inom CCS-tekniken (avskiljande och lagring av koldioxid), investeringar i vindkraft, biobränslen och även ökad kapacitet i existerande kärnkraftverk och vattenkraftverk, skulle jag säga att detta mål förefaller realistiskt." [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Y5GtILAnsFA[/youtube] [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=johl1sVN_20[/youtube]