Nyhet | 2009-06-01 | 12:55

Hemelektronik slukar 20 procent av vår el

De flesta av oss har minst en dator hemma och hälften av alla hushåll har mer än en tv. Alla dessa apparater - stereoanläggningar, radio, dvd, tv och datorer - står för runt 20 procent av vår hushållsel. Hur kan vi vara energismartare framför burken?

Tv med kringutrustning

Idag är det inte ovanligt att vi har fler än en tv i hemmet. Dessutom har vi andra apparater kopplade till tv:n – digitalbox, video, dvd, extra högtalare, hemmabio, spelkonsoler med mera. Alla dessa apparater drar naturligtvis el när de är igång, men också när de står i standbyläge.

Dator med kringutrustning

Vi har ofta mer än en dator i våra hem. Dessutom har vi fl era apparater i anslutning till datorn: bildskärm, skrivare, högtalare, webbkamera, router, modem, externa hårddiskar med mera. Även dessa apparater drar el i standbyläge. [caption id="attachment_229" align="alignnone" width="371" caption="Så här fördelar sig elförbrukningen för hemmets apparater."]Fördelning av elförbrukningen för hemmets apparater[/caption]

Tips

  • Mät elförbrukningen för dina apparater både i drift- och standbyläge. En portabel elmätare som du sätter in i eluttaget finns i de flesta butiker som säljer elartiklar.
  • Skaffa grenuttag med strömbrytare, så kan du stänga av alla apparater med en enda knapp. Du kan också skaffa en fjärrströmbrytare för att stänga av grenuttaget.
  • Stäng alltid av tv:n och datorn med kringutrustning när du inte använder dem.
  • Tänk på att en plasma-tv drar betydligt mycket mer el än en lcd-tv och tjock-tv.
  • Ta reda på hur mycket el apparaten drar innan du köper den.