Nyhet | 2008-09-23 | 15:30

Hett arbete i ångschaktet med svetsning dygnet runt

Revisionsarbetena på Ringhals 1 går vidare. I ångschaktet i reaktorinneslutningen håller Tony Olsson och Annie Eriksson på att svetsa fast en nytillverkad röranslutning, en så kallad studs, på rörsystemet för matarvatten till reaktorn.

Röranslutningen för hjälpmatarvattnet byts ut, eftersom man vid revisionsarbetena upptäckte att svetsen, där röret ansluter mot matarvattensystemet, utsatts för påfrestningar till följd av temperaturskillnaderna när det svala hjälpmatarvattnet pumpas in i det heta matarvattnet.

Ringhals maskinverkstad tillverkade en ny konformad anslutning av en rundstång med diametern 300 mm. Studsen har fyra centimeter tjocka väggar, dubbelt mot tidigare, för att klara påfrestningarna bättre.

För att hålla den 65 kg tunga konan på plats krävdes omfattande svetsning, drygt åttio varv, vilket innebär en sammanlagd svetssträcka på ca 60 meter. Arbetet tog 60 timmar i anspråk.

Svetsning räknas till heta arbeten och därför har man alltid en brandvakt på plats. I det här fallet har Tony och Annie dubbla kompetenser.

- Det är bra för då kan vi turas om att svetsa och vakta och det ger en bra omväxling i arbetet, säger Tony.

Svetsning i rörsystem

Läs mer om andra arbeten under revisionen på Ringhals 1

Projektiler av skumgummi sanerar effektivt
Det rör på sig på ettans revision

Mer information

Revisionerna på Ringhals
Så arbetar vi med säkerhetsfrågor