Nyhet | 2013-04-03 | 15:03

Hög elproduktion i vinter

Forsmark hade en stabil elproduktion i vinter. Under den viktiga höglastperioden, då efterfrågan på el är som störst, låg energitillgängligheten på 98 procent.

Höglastperioden infaller mellan den 15 november och den 15 mars. Då är efterfrågan på el är hög i Sverige.

Energitillgängligheten beskriver hur mycket el kärnkraftverket faktiskt producerade under en period i förhållande till den mängd elsom maximalt hade kunnat produceras.

Forsmark har även de senaste åren haft en hög energitillgänglighet under vintersäsongerna. Vinterperioden 2011 – 2012 samt 2010 – 2011 låg den på cirka 99 procent.

Även Ringhals kärnkraftverk hade en hög elproduktion i vinter.

Vattenfalls kärnkraft har hög tillgänglighet i vinter

Produktion på Forsmark

Produktionshistorik