Nyhet | 2011-03-08 | 14:59

Hög energitillgänglighet på Forsmark

Forsmarks kärnkraftverk

Den ackumulerade produktionen till och med februari månad 2011 blev för Forsmarks kärnkraftverk 4 495 gigawattimmar. Energitillgängligheten är fortsatt hög.

Reaktorerna vid Forsmarks kärnkraftverk drivs vid full effekt och energitillgängligheten har fortsatt varit hög under februari månad. Samtliga tre block hade 100 procents energitillgänglighet.

Produktionen på 4 495 gigawattimmar under januari och februari månad motsvarar årsförbrukningen av hushållsel till cirka 900 000 hem.

Energitillgänglighet är ett mått som beskriver hur mycket energi som kärnkraftverket faktiskt producerar under en period, i förhållande till den mängd energi som maximalt hade kunnat produceras. Revisioner och produktionsstörningar påverkar energitillgängligheten negativt.