Nyhet | 2010-07-02 | 15:14

Höga krav på hantering av uran

Uranet som Vattenfall köper som bränsle till sina kärnkraftverk kommer från Australien, Namibia och Ryssland. Vattenfall ställer mycket höga krav på sina leverantörer. – Vi köper bara uran från leverantörer som uppfyller våra och myndigheternas krav. Genom att ställa dessa krav kan vi vara med och se till att miljöarbetet ständigt förbättras, säger Agneta Rising, miljöchef på Vattenfall. Vattenfall kräver att urangruvorna och anrikningsanläggningarna man ingår avtal med, ska ha ett miljöledningssystem på plats och följa ISO 14001 eller motsvarande nationell standard. Leverantörerna ska också rapportera hur de uppfyller internationella bestämmelser om miljö- och strålskydd. – Dessutom kräver vi alltid av våra leverantörer att de har säkerställt att det finns fonderade medel för återställning av naturen efter gruvdriftens slut, säger Agneta Rising. Vattenfall köper sitt uran från Australien (32 procent), Namibia (32 procent) och Ryssland (36 procent). Uranet transporteras med båt, tåg och lastbil och står hela vägen under kontroll av nationella transportmyndigheter. Revision på plats innan samarbete inleds Vattenfall gör alltid en revision på plats hos sina leverantörer innan samarbete inleds. Detta för att kontrollera att arbetet med hälsa, miljö och säkerhet följs i alla led. – Vi gör återbesök ungefär vart fjärde år, säger Agneta Rising. En del av det uran som köps är återanrikat, det vill säga anrikningsanläggningen har tagit restprodukten från en tidigare anrikning och bearbetat det en gång till. Detta uran går inte att spåra till någon särskild gruva, varför Vattenfall bara har avtal med, och kontrollerar miljöarbetet på själva anrikningsanläggningen. Uranet som köps från Ryssland är återanrikat varför Vattenfall i dagsläget inte miljögranskar gruvor i Ryssland. Vattenfall planerar att framöver granska urangruvor även i Ryssland. Fakta om kärnkraft