Nyhet | 2008-01-02 | 17:00

Högre elproduktion 2007 men fortsatt import

Elkonsumtionen i Sverige 2007 blev 145,9 TWh, ungefär oförändrat jämfört med fjolåret. Det visar Svensk Energis preliminära summering av elåret 2007.

Elproduktionen ökade med cirka 3 procent under året. Därmed minskade importbehovet. Främst är det vattenkraften som bidragit till den ökade produktionen tack vare bättre vattentillgång än under det torra 2006. Vindkraften, som nu på allvar börjar lämna bidrag, ökade med 40 procent – dock på en låg nivå totalt sett.

– I dessa tider, då allt mer fokus riktas på klimatproblemen i världen, är det viktigt att framhålla att Sverige har en elproduktion som till 97 procent kommer från vatten-, vind- och kärnkraft samt bioeldade verk och som därmed i princip inte belastar atmosfären med växthusgaser, säger Bo Källstrand, Svensk Energis VD i en kommentar.

Mer information

Läs pressmeddelandet från Svensk Energi, 2007-12-28