Nyhet | 2012-06-04 | 09:00

Högre växel mot målet – seminarium om eltjänstebilar med deltagarna bakom ratten

Adrian Berg von Linde och Bo Lundström
Det var en viktig dag enligt deltagarna – den 4 maj höll GE Health Care och Vattenfall ett seminarium om eldrivna tjänstebilar och laddtjänster för att uppmuntra företag, kommuner och landsting i Uppland att sträva efter mer hållbara transporter.

Och ett 80-tal representanter från näringsliv, offentlig sektor och universitet var överens – med elektrifieringen av transportbranschen tar man ett stort steg närmare den hållbara staden.

Seminariet var en del i arbetet inom Uppsala Klimatprotokoll, och Uppsala kommuns klimatstrateg Björn Sigurdsson kan inte nog
understryka vikten av att satsa på elektrifiering av transportsektorn i Uppsala.

– Vi kommer en riktigt bra bit på väg mot våra mål om vi börjar med att elektrifiera företags tjänstebilsflottor. Seminariet var viktigt för vårt arbete inom Klimatprotokollet, det var ett initiativ som spred kunskap och inspirerade företag att vidta åtgärder som går hand i hand med Uppsalas ambitiösa klimatmål. Vi behöver fler sådana initiativ, säger han.

Under seminariet berättade representanter från Volvo, Renault, Sunfleet och Vattenfall om utvecklingen av och fördelarna med elbilar och laddningstjänster, som till exempel hur elbilar kan användas i bilpooler. Både Volvos C30 Electric och Renaults Kangoo ZE fanns på plats och runt 50 personer hann få chansen att själva köra dem.

Björn Sigurdson förklarade under seminariet att dagen var början på en ny fas inom Klimatprotokollet – med fler deltagare och större åtaganden. I dag deltar 17 organisationer i samarbetet, som tillsammans är arbetsgivare till 30 procent av Uppsalas arbetstagare. Uppsala kommun ska till år 2020 minska utsläppen av växthusgaser med 45 procent per invånare, och Klimatprotokollet är en del i det arbetet.

– Vi ska också skapa större utrymme för erfarenhetsutbyte. Det är viktigt att vi lär av varandra för att kunna minska utsläppen, sa Björn Sigurdson.

Vattenfalls Mia Nordström, projektledare inom Vattenfalls verksamhetsområde Sustainable Cities, är nöjd med seminariet. Och hon ser även en viktig trend.

– Dagen var väldigt lyckad, och publiken var mycket positiv och intresserad. Nu är Uppsala bättre rustat för fler laddstationer och elbilar. Ett hett diskussionsämne var batteriet i bilarna, och hur batteriets räckvidd kommer att utvecklas. Dessutom fanns också ett stort intresse för möjligheten att kunna hyra en elbil som ett sätt att känna sig för och kanske avvakta marknaden.

Renaults erbjudande om att de tar ansvar för batteriet var särskilt intressant. Man köper deras bil och leasar batteriet. Förmånsvärdet tillsammans med leasingen av batteriet gör att elbilar som tjänstebilar lönar sig redan idag. Dessutom blir du en miljöhjälte – inga lokala utsläpp i staden, mycket låga CO2-utsläpp från elen och inget buller, säger hon.