Nyhet | 2008-10-16 | 15:12

Högsta betyg till Forsmarks skola

Forsmarks skola får med beröm godkänt av Skolverket, som nyligen inspekterat Östhammars kommuns skolor. Eleverna på skolan når goda resultat, betydligt över genomsnittet för riket vad det gäller godkända resultat i alla kurser samt behörighet till högskolan.

Forsmarks skola.

Forsmarks skola.

För några år sedan utsågs Forsmarks skola till en av landets bästa skolor. Det omdömet vill Per Lannerhed, rektor vid Forsmarks skola, gärna behålla. Till sin hjälp har han Skolverkets rapport med resultat från sin nyligen genomförda inspektion.

Inspektörernas lovord haglar över Forsmarks skola. I sin rapport konstaterar de bland annat att det finns många exempel på att undervisningen håller en hög kvalitet och överensstämmer med läroplanen. Eleverna har goda möjligheter att utöva inflytande över verksamheten, då de är organiserade i ett antal olika råd. Ett av råden, Skolmiljögruppen, är till exempel med och påverkar schemat. De kommer bland annat med förslag på hur undervisningen ska organiseras och vilka kurser som ska erbjudas.
– Vi uppfyller de nationella styrdokumentens mål och krav och har en hög klass på undervisningen, konstaterar Per Lannerhed.

– Utöver det tar vi hand om eleverna på bästa sätt då vi tror att en trygg miljö främjar lärandet, fyller Christer Ström, biträdande rektor, i.

Trots lovord och många goda exempel bedömer Skolverket att Forsmarks skola har goda förutsättningar att ytterliga förbättra sina resultat. I rapporten påtalas en del brister och förbättringsförslag. Bland annat saknar skolan en skriftlig kvalitetsredovisning, vilket krävs. Skolan och dess lärare uppmanas vidare att i en större utsträckning än idag samverka med andra, för att kvaliteten i undervisningen inte ska skilja sig i olika avseenden från läroplanen och andra författningar.
– Det känns inte som om vi har några stora problem som behöver åtgärdas, kommenterar Per Lannerhed.

Per Lannerhed, rektor, och Christer Ström, biträdande rektor.

Per Lannerhed, rektor, och Christer Ström, biträdande rektor.

Planerar ett naturvetenskapligt program med miljö- och energiinriktning

Per Lannerhed planerar just nu för en ny treårig utbildning, ett naturvetenskapligt program med miljö- och energiinriktning, som startas 2010 om allt går som planerat. Det är en av flera åtgärder som på sikt ska hjälpa till att fylla skolans utbildningsplatser. Idag har skolan 86 elever men det finns plats för fler.

Att marknadsföra skolan står också på dagordningen, bland annat i samband med olika utbildningsmässor. Då hjälper det att Skolverkets rapport säger att utbildningen och arbetsklimatet vid Forsmarks skola är av hög kvalitet och att elevernas resultat i flera avseenden ligger betydligt över rikssnittet. Ifjol hade 92,9 procent av eleverna lägst betyget Godkänd i samtliga kurser, vilket är betydligt över genomsnittet för riket. Vidare hade 92,2 procent av eleverna behörighet till universitet och högskola, vilket även det är betydligt över genomsnittet i riket som är 67,8 procent.
– Forsmarks skola fortsätter att vara en av Sveriges bästa gymnasieskolor, konstaterar Per Lannerhed nöjt.