Nyhet | 2011-05-03 | 10:49

Högtrycksreglerventilerna vid Forsmark 2 redo för högre effekt

I slutet av förra veckan provades högtrycksturbinernas reglerventiler på Forsmark 2.
– Vi provade om ventilerna är tillräckligt stora för att hantera en större mängd ånga vid en effekthöjning, säger Ingvar Berglund, tf blockchef och driftledning på Forsmark 2.

Testerna visade att de nya högtrycksreglerventilerna har kapacitet att klara det högre ångflöde den planerade effekthöjningen om ca 120 MW innebär.

– När högtrycksturbinernas reglerventiler provas omfördelas ångan så att när den ena turbinen går på högre effekt sänks effekten på den andra. Vi gick från 520 MW till ca 580 MW på en turbin i taget utan att höja reaktorns effekt, säger Ingvar Berglund.

Prov av högtrycksreglerventiler på Forsmark 2Vid torsdagens ventilprov deltog bland annat Örjan Nilsson, turbinoperatör och Stig Lindström, skiftchef.

Ventilerna som nu testades sattes in i Forsmark 2 i höstas och kommer från Ringhals reaktor 4. Under proven uppmättes inga höga vibrationer på vare sig ångledningar, skalventiler eller turbinventiler. Även pumparna som utsattes för högre belastning samt transformator fungerade felfritt.