Nyhet | 2010-01-26 | 16:42

Höjd beredskap inför väntat oväder

snoledningVattenfall höjer nu beredskapen för att klara av eventuella störningar på elnätet. Detta eftersom ett kraftigt snöfall och hårda vindar är på väg in över Sverige. Enligt SMHI väntar ett drastiskt väderomslag. Det är främst Norrlands-fjällen som får mycket snö och blåst. Ovädret förväntas därefter dra öster- och söderut, vilket i sin tur innebär att hela landet väntas få snö. För Vattenfall innebär ovädret en höjd beredskap. Personalen i driftcentralen utökas och fordon samt materiel förbereds för snabba insatser. Även beredskapsstyrkan och kundservice har förstärkts, likaså finns helikoptrar och skogsentreprenörer förberedda att ta hand om eventuella problem. Väderutvecklingen följs noggrant med hjälp av specialprognoser från SMHI för att snabbt kunna förstärka resurserna ytterligare om det blir nödvändigt