Nyhet | 2010-12-22 | 09:22

Holmen tecknar avtal med Vattenfall om elleverans

Holmen och Vattenfall har tecknat ett nytt långsiktigt avtal om elleveranser. Överenskommelsen innebär att Holmen under en sexårsperiod – med start 2016 – köper cirka 0,9 TWh el årligen av Vattenfall, motsvarande cirka 30 procent av Holmens köpbehov av elkraft. Holmen är till cirka en tredjedel självförsörjande på elenergi genom produktion i hel- eller delägda vattenkraftverk samt mottrycksproduktion vid bruken. Koncernens elförbrukning i Sverige uppgick 2009 till cirka 3,9 TWh. [caption id="attachment_9208" align="alignleft" width="300" caption="Brynolf Alexandersson, VD Holmen Energi och Matts Wesslén, general manager för Mega på Vattenfall Sales Nordic, undertecknar avtalet."]Brynolf Alexandersson, VD Holmen Energi och Matts Wesslén, general manager för Mega på Vattenfall Sales Nordic, undertecknar avtalet.[/caption] - Detta är ett viktigt avtal för Holmen, som verkar i en omvärld där osäkerheten om framtida elförsörjning är stor, säger Holmens VD och koncernchef Magnus Hall. Vi är glada över att kunna utöka vårt långvariga och goda samarbete med Vattenfall. - Långsiktig energiförsörjning och effektiv förbrukning är viktiga faktorer för våra kunder i basindustrin. Vi gläder oss därför mycket åt att ha fått Holmens fortsatta förtroende i detta samarbete, säger Torbjörn Wahlborg, chef Vattenfall Norden.