Nyhet | 2013-10-28 | 16:35

Höststormen drabbar Vattenfall olika i Europa

Årets första stora höststorm är i antågande västerifrån. Enligt många medier tycks exempelvis England träffas av den värsta orkanen på flera år. Även i Tyskland, Nederländerna, Danmark och Sverige har stormvarningar utfärdats vilket innebär att Vattenfall förberett sig.

– Stormen anlände faktiskt lite som ett anti-klimax säger Emily Faull, pressekreterare på Vattenfalls kontor i Cardiff, Wales. Vi har inte alls drabbats i den grad som påannonserats. Hon säger att det framför allt är i sydöstra England som stormen har märkts av.

– Vid vindkraftprojektet Pen y Cymoedd i Wales som ska börja byggas i februari håller vi på att ta ner träd och där har vi fått vidta försiktighetsåtgärder så att arbetarna inte utsätts för risker. Några stora strömavbrott förväntas inte på grund av stormen.

Ariane Volz, Vattenfalls presstalesman i Nederländerna, förväntar sig inte någon större inverkan av stormen:

– Vi har under förmiddagen stängt ner ett 80-tal vindkraftverk. Om vindstyrkorna blir för höga ska de inte vara i drift. Vi har redan fått en del frågor kring detta och har förberett svar hur det kommer att påverka produktionen. Stormar leder vanligtvis inte till några stora rubriker om just el.

– I Nederländerna är elavbrott sällsynta på grund av blåst. Det är främst tågtrafiken som drabbas av nedfallande löv på spåren (lövhalka) när höststormar slår till vilket leder till trafikstörningar.

Barbara Meyer-Bukow, pressekreterare i Hamburg, förväntar sig inga sviter av stormen och Vattenfall har inte gjort något särskilda förberedelser. Tidningsrubrikerna – om det nu blir några överhuvud taget – kommer att beröra eventuella trafikproblem, inte elbortfall.

– I Hamburg går 95 procent av alla elledningar under jord. Vi är mer bekymrade när det kommer stormfloder från havet.

I Sverige råder omvända förhållanden. Urberget i Sverige gör det svårt och dyrt att gräva ner ledningar eftersom avstånden också är långa. När stormar slår till innebär det alltid hög risk för lokala elavbrott med stormfällda träd över ledningarna och skogsröjning för att frilägga ledningsgator. Mikael Wågmark Petrovic, pressekreterare i Stockholm, berättar att Vattenfall aktiverat sin krisberedskap.

– Vi står i tät kontakt med Vattenfalls distributionscenter för att kunna ge senaste nytt till media. Vi har även gått ut med en pressrelease som informerar att vi är väl förberedda.

I januari 2005 drabbades Sverige av stormen Gudrun som fällde skog med orkanstyrka, och gjorde över 340 000 hushåll strömlösa. Gudrun blev inledningen till ett omfattande program där Vattenfall systematiskt gräver ner sitt ledningsnät under jord för att undvika massiva problem med framtida stormar.

– 2013-2017 investerar vi över tre miljarder kronor per år i våra elnät. Det innebär bland annat att ytterligare 300 mil ledningsnät kommer att vara vädersäkrat till år 2015, säger Mikael Wågmark Petrovic.

Danmarks ledningsnät är inte lika sårbart för stormar, och enligt meteorologerna drabbar stormen Danmark främst under eftermiddagen.

– Energibolagen här har inte gått ut med någon särskild information till sina kunder apropå stormen. Det är möjligen Esbjerg som kommer att känna av den, säger Andrine Nordby, pressekreterare i Danmark och berättar att de enda generella råden i media är att familjer bör ta in studsmattor och andra lösa föremål på tomten. Hon tillägger även att vindturbinerna stängs av automatiskt från och med en viss vindhastighet och att de är konstruerade för att klara av även en ”århundradets-storm".