Nyhet | 2011-09-07 | 09:07

Hundratals ålar skjutsas till tryggare vatten

Vattenfall transporterar 200-300 nedvandrande ålar från södra Vänern till Lilla Edets kraftstation, förbi kraftstationernas turbiner. Transporten är ett led i vattenkraftbolagens avsiktsförklaring med Fiskeriverket om Ålförvaltningsplanen. Det är nu andra året som Vattenfall samlar upp nedvandrande ål och transporterar den i tankbil för transport till och utsläpp nedströms Lilla Edets kraftstation. Vattenfall har initierat försöket i väntan på att den nyligen framtagna Ålförvaltningsplanen ska ta ställning till vilken metod som långsiktigt är bäst. [caption id="attachment_13002" align="alignleft" width="426" caption="Olidans kraftstation i Trollhättan är ett av de hinder som ålarna transporteras runt"]Olidans kraftstation i Trollhättan är ett av de hinder som ålarna transporteras runt[/caption] Ålen är en rödlistad art och därmed utrotningshotad. Den leker och föds i Sargassohavet och söker sig sedan norrut med hjälp av Golfströmmen till Medelhavet och området kring de Brittiska öarna. Den kallas då glasål och är cirka en decimeter lång. En mindre procent söker sig till de svenska kusterna, främst västkusten. När ålen når Göta älv hindras den av Lilla Edets kraftstation. Där finns dock en åltrappa som möjliggör för ålen att vandra vidare upp i älven. Vid Olidans kraftstation i Trollhättan finns sedan början av 1900-talet en åluppsamlingsstation där Vattenfall samlar upp ålen och transporterar dem förbi de återstående kraftstationerna Hojum och Vargön. Ålarna släpps sedan ut i Vänern där de stannar i mellan 15 och 20 år för att växa till sig innan den ska bege sig tillbaka till Sargassohavet för att i sin tur leka. Tidigare har ålen på sin väg ner i Göta älv gått genom kraftstationernas turbiner. Dödligheten har varit hög och eftersom åltillgången har minskat har kraftindustrin, inklusive Vattenfall, och Fiskeriverket, insett att åtgärder måste vidtas. Kraftindustrins samarbete med Fiskeriverket i Ålförvaltningsplanen har som mål att minska turbindödligheten hos den nedvandrande ålen med 40 procent.