Nyhet | 2009-05-05 | 15:59

Hur är det att jobba på Ringhals kärnkraftverk?

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=5HvZars9xuE[/youtube]Sveriges största kärnkraftverk är en spännande arbetsplats. Anläggningarna moderniseras och vi rekryterar många nya medarbetare de närmaste åren. Ringhals erbjuder många framtidsmöjligheter. Alla medarbetare deltar i ett spännande och ansvarsfullt jobb som kräver kompetens, engagemang och säkerhetstänkande. ringhalsjobbEtt stort arbete pågår med att modernisera och förnya våra anläggningar. Detta skapar stora utmaningar för dig som är intresserad av att arbeta och utvecklas i en teknisk miljö. Till år 2010 kommer vi att rekrytera 300 nya medarbetare. Vi vill att en stor andel ska vara kvinnor. Främst behöver vi högskole- och civilingenjörer men vi rekryterar även från teknisk gymnasie- och yrkesutbildning. De yrkesgrupper vi söker är bland annat kontrollrumspersonal, utvecklingsingenjörer, kvalitetsingenjörer, underhållstekniker och konstruktörer. Ringhals har stora möjligheter att ge dig ett arbete med utmaning och personlig utveckling. Här ger vi dig fem skäl att jobba med kärnkraft:
  • Goda utvecklings- och karriärmöjligheter - vi är ett stort företag i en ännu större europeisk energikoncern.
  • Avancerad teknik med stora tekniska utmaningar.
  • Stora projekt både nu och i framtiden.
  • Vi är pionjärer - i kärnkraftbranschen utvecklas ofta nya tekniker och metoder och ibland är vi först i världen med våra lösningar.
  • Kvalificerat säkerhetsarbete - kräver ständig vidareutveckling.