Nyhet | 2009-12-15 | 11:25

”Huskonsulter” populära på många kraftvärmeverk

Det kan i många fall vara ekonomiskt fördelaktigt att hyra in en ”huskonsult” som under lång tid bistår företaget med specialiserad kompetens. Vattenfall Power Consultant har åtskilliga sådana uppdrag, varav ett finns på Idbäcksverket i Nyköping.

Konsulter från Vattenfall Power Consultant

Kraftvärmeverket försörjer ”hela staden med fjärrvärme och halva staden med el”, som Vattenfall Power Consultants Thorsten Dormann uttrycker det. Tillsammans med kollegan Carl Nordenskjöld lägger han en stor del av sin arbetstid på specialinriktade insatser på verket.

– Min uppgift är framför allt att övergripande förbereda och integrera nyinvesteringar i verkets styr- och reglersystem. Dessutom är jag processingenjör och det kommer väl till pass när det uppstår frågor om själva processen, berättar Thorsten Dormann, som varit på Idbäcksverket sedan 2006.

En specialuppgift i sammanhanget för de två är att övervaka så att Vattenfall Power Consultants patenterade koncept ChlorOut, som syftar till att minska alkalihalten i rökgaserna och därmed korrosion på utrustningen, fungerar som den ska på Idbäcksverket.

– ChlorOut finns på många ställen och rent allmänt arbetar vår avdelning som ”huskonsulter” på flera kraftvärmeverk för kunder som exempelvis Fortum. Det blir helt enkelt billigare att köpa in vår specialkunskap för den begränsade arbetsinsats det handlar om, säger Thorsten Dormann.


Kontakta: Thorsten Dormann, 08-699 88 41

Relaterad information

Läs mer om förbränningstekniken ChlorOut