Nyhet | 2007-10-22 | 13:40

Huvudförhandling i Miljödomstolen avslutad

Onsdag den 10 oktober avslutades Miljödomstolens förhandling i Forsmark angående den planerade effekthöjningen.

De berörda myndigheterna SKI, SSI, Fiskeriverket och Länsstyrelsen tillstyrkte ansökan enligt miljöbalken. Domstolen behandlar nu tillståndsfrågan och efter årsskiftet kommer en kungörelse gällande tidpunkt för dom.