Nyhet | 2007-10-05 | 15:37

Huvudförhandling i Miljödomstolen

Måndag den 8 oktober inleds huvudförhandling med miljödomstolen angående Forsmarks planerade effekthöjning. Förhandlingen äger rum i informationsbyggnaden i Forsmark måndag kl 13 och beräknas pågå fram till onsdag.

För mer information se Forsmarks ansökan och miljökonsekvensbeskrivning.


Ansökan till Miljödomstolen


Miljökonsekvensbeskrivning