Nyhet | 2008-01-14 | 10:19

Huvudförhandling om Trolleboda den 4 mars 2008

Miljödomstolen har bestämt datum för huvudförhandling om Trolleboda vindkraftpark.

Miljödomstolen anser att alla frågor kring Trolleboda vindkraftpark är tillräckligt utredda för att kunna hålla en huvudförhandling den 4 mars. Vattenfall har föreslagit att den skall äga rum i Bergkvara. Miljödomstolen kommer att kalla till huvudförhandling genom annons i lokaltidningarna.

Tidplan

Vi räknar med att få en dom i april 2008. Om projektet därefter visar sig vara ekonomiskt bärkraftigt, så kan projekteringen inledas och parken byggas och vara driftklar tidigast 2011. Detta förutsätter att Vattenfall AB:s styrelse tar beslut om att göra investeringen.