Nyhet | 2011-04-15 | 14:13

Huvudkylvattenpumpar modifieras för bättre flöde

Arbeten pågår på de pumpar som tar in havsvatten i huvudkylvattensystemet. Syftet är att öka kylvattenflödet och därmed förbättra turbinernas verkningsgrad.

Huvudkylvattenpump på Forsmark 1

Huvudkylvattensystemet levererar havsvatten till turbinkondensorerna. I kondensorn kyls ångan från turbinerna och kondenserar till vatten innan det återförs till reaktorn.

För att anpassa anläggningen till en högre effekt måste kylflödet till reaktorn ökas. En del i det arbetet är att höja flödet på pumparna till huvudkylvattensystemet.

Huvudkylvattenpumparnas interndelar byts nu och nya större elmotorer till pumparna kommer att installeras.

Genom de åtta kylvattenpumparna till Forsmark 1:s två turbinkondensorer flödar 44 000 liter vatten varje sekund. 
– Efter bytet av pumparnas interndelar kommer flödet att öka till nästan 50 000 liter per sekund, säger Carola Rundberg, montagesamordnare.