Nyhet | 2009-07-07 | 16:43

HVDC-säkring av elkvaliteten i Dubai

Ett av världens mest ambitiösa och avancerade program för framtida utveckling av ett samhälle finns i Dubai. Alla de nya projekten kräver dock en stabil tillförsel av el. Vattenfall Power Consultant har nyligen avslutat en förstudie för ett framtida HVDC-system, med kablar på havsbotten, som ska förstärka stabiliteten i det nya kraftnät som ska byggas i Emiratet.

HVDC-säkring av elkvaliteten i Dubai

– Vi fick uppdraget från DEWA, the Dubai Electricity and Water Authority, eftersom vi dels är bland de världsledande när det gäller HVDCöverföringar under vatten och dels att vi sedan länge har goda relationer och samarbete med kunden, säger Per Schultheiss, ansvarig för projektet på Vattenfall Power Consultant.

De nya kraftstationer som byggs längs kusten i sydvästra Dubai, nära gränsen till Abu Dhabi, kommer att avsevärt öka Dubais kapacitet för elproduktion. Den framtida elförsörjningen till olika projekt längs Emiratets kust, som exempelvis de berömda ”Palm Islands” kommer att klaras med nya 400 kV kraftledningar. För att säkra stabiliteten i systemet behövs ett reservsystem med ett antal HVDClänkar från kraftstationerna i sydväst.

Förslag finns om att reservera korridorer i havet för framtida kabelinstallationer. Korridorerna är lokaliserade relativt långt ut från stranden för att ge utrymme att utveckla nya projekt i havet utanför Dubai.

En preliminär rapport från förstudien har nyligen levererats till DEWA.

Kontakta: Per Schultheiss, telefon 08-739 70 54

per.schultheiss@vattenfall.com