Nyhet | 2009-04-14 | 12:30

I strålande arbetsmiljö

En viktig del av arbetsmiljön på ett kärnkraftverk är hanteringen av strålning. Många yrkesgrupper jobbar dagligen i en radioaktiv miljö, och det gäller att hålla strålningen på en så låg nivå som möjligt. Med hjälp av dosimetrar håller vi koll på dosen. I varje overall på aktiv sida sitter det två dosimetrar – en elektronisk och en passiv. Den elektroniska dosimetern visar dosen från varje arbetspass och larmar om strålnivåerna blir för höga. Den passiva dosimetern, som fungerar oberoende av den elektroniska, kallas för persondosimeter eller TLD. Persondosimetern ger en utförligare mätning, eftersom den förutom gammastrålning även visar beta- och neutronstrålning. Under revisionerna används cirka 3500 dosimetrar på Ringhals, men till årets stora revisioner har man skaffat in ytterligare 1000. Arbete i radioaktiv miljö Vid arbete i radioaktiv miljö används alltid två dosimetrar – en elektronisk och en passiv persondosimeter. Den passiva dosimetern, som fungerar oberoende av den elektroniska, kallas för persondosimeter eller TLD. Genom att hålla koll på dosen kan man också aktivt jobba för att minska den. Ett stort arbete (ALARA – As Low As Reasonably Achievable) inleddes under 1980-talet för att minska doserna till de anställda. Tack vare ökad kunskap och förbättrad teknik har kollektivdosen mer än halverats från 1980-talet till 2000-talet. – I ett väl känt arbete som är bra förberett har man goda möjligheter att minimera stråldoserna, säger radiofysiker Dan Aronsson. De som fått högst dos på senare år har legat på mellan 15-20 milliSievert. – Det har handlat om isolerare, sanerare och bränslebytare. Förra årets högsta individuella dos låg på 17,7 milliSivert, berättar kollegan Marie Carlson. En del arbetsgrupper rör sig mer i aktiv miljö än andra. Kemiingenjörerna är exempelvis dagligen är ute i anläggningen och tar prover, men ligger ändå på en relativt låg dos, fullt jämförbar med röntgenpersonalens på ett sjukhus. Dan Aronsson och Marie Carlson, radiofysiker på Ringhals Dan Aronsson och Marie Carlson är radiofysiker på Ringhals. Dan Aronsson kommer snart att tillträda som strålskyddsföreståndare. Som sådan har han en controllerroll och ger råd i frågor som berörs av strålskyddslagen.

Om strålning

  • Kollektivdosen* till ringhalsarna under 2008 var 3,4 manSievert.
  • Medeldosen** till ringhalsarna under 2008 var 1,7 millisievert.
  • Normalsvensken får runt 4 millisievert per år från naturliga strålkällor och radon.
  • Piloter och gruvarbetare får cirka 5 respektive 20 milliSivert per år.
  • En närboende till Ringhals får ett tillskott på 0,005 millisievert per år, vilket motsvarar en extra dagsdos naturlig bakgrundsstrålning.
  • Gränser för strålning har satts med hänsyn till cancerrisk. Dessa gränser är 50 millisievert per år eller 100 millisievert under fem år.
*Kollektivdos=summan av doserna för alla dosimeterbärare med månadsdos över 0,1 millisievert (mSv) **Medeldos=kollektivdosen dividerad med antalet dosimetrar som uppmätt strålning